W skrócie, zakończenie pracy dyplomowej powinno zawierać:
Cel pracy:


- Podsumowanie części teoretycznej
- Opis wyników
- Wnioski z przeprowadzonych badań
- Pytania i hipotezy badawcze – potwierdzenie lub ich obalenie

W zakończeniu powinno się podsumować rozdziały teoretyczne pracy. Najlepiej opisać każdy rozdział w 3-4 zdaniach. Odnosząc się do autorytetów cytujących w swojej dziedzinie nauki, wymienić główne teorie dotyczące tematu swojej pracy. Wnioski należy wyciągać jeden po drugim.
Jak napisać wnioski?
Większość zakończenia zajmuje konkluzja. Co to właściwie oznacza i jak ją właściwie tworzyć? Zakończenie pracy licencjackiej, magisterskiej czy każdej innej pracy dyplomowej to nic innego jak opis wyników przeprowadzonych badań oraz ich wpływu i związku z poruszanym tematem. Zacznij pisać, wspominając o zastosowanych metodach badawczych i wracając do pytań i hipotez badawczych napisz, czy badania je potwierdzają, czy odrzucają. Zastanów się, co pokazują twoje odkrycia i jak odnoszą się do tematu pracy. Poniższe pytania mogą ci pomóc:
Czy Twoje wyniki stoją w zgodzie z przytaczanymi teoriami?
Co uzyskana wiedza wnosi w życie danej społeczności?
Czy można zaproponować dalsze głębsze badania?
Czy można stworzyć pomysły rozwiązań wykazanych problemów?
Czy Twoje badania ukazują w pełni dany problem czy może mają jakieś słabe strony, na przykład subiektywna opinia badanych.
Należy jednak pamiętać, że zakończenia prac inżynierskich, a także wszelkich innych prac dyplomowych, muszą być zwięzłe i na temat. Ważne jest również, aby segmenty tematyczne pracy były zarówno dobrze ustrukturyzowane, jak i ustrukturyzowane, aby były atrakcyjne dla odbiorcy. Należy jednak pamiętać, że zakończenie rozprawy – licencjackie, inżynierskie lub magisterskie - nie może przybrać formy podsumowania całej pracy. Ta część pracy powinna po prostu podkreślić jej najważniejsze punkty.

 

Czy ten wpis był pomocny?

 

 

- zajmować od 1,5 do 4 stron

zawierać przypomnienie tematu (kilka zdań o czym była praca)

- wyjaśniać, jakie informacje udało się zebrać podczas omawiania tematu i realizacji badań

wyjaśniać, których założeń nie udało się zrealizować

- wspominać o osobach, grupach, które przyczyniły się postania pracy, wzięły udział w badaniach

- przypominać o hipotezach postawionych w pracy

-informować, które hipotezy zostały potwierdzone, ale które nie i dlaczego

- informować o najważniejszych etapach i wynikach badań

- przedstawiać ogólne informacje,

być napisany bezosobowo,

- zawierać wyłącznie przydatne informacje, bez subiektywnych czy emocjonalnych wypowiedzi autora

powinien odnosić się tylko do treści zawartej w pracy, a nie na przykładach innych badań czy opracowań naukowych.


młodzi ludzie
Portret
11 maja 2022

Jak napisać dobre zakończenie pracy licencjackiej?

Zakończenie każdej pracy dyplomowej jest zwieńczeniem całego tekstu, dlatego właśnie jest tak istotne. Każde zakończenie powinno:

+48695199222

Ikona słuchawka
ikona logo

 

 

© konsultacjestudenckie 2022

ikona telefonu
ikona poczty email

Emilia Krupa

      +48695199222
 

 

Emilia Krupa 
61-522 Poznań 
Kosińskiego 27
NIP: 7831849032

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
ikona Faceebook