ikona Faceebook
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Emilia Krupa

      +48 695 199 222
 

 

Emilia Krupa 
61-522 Poznań 
Kosińskiego 27
NIP: 7831849032

ikona poczty email
ikona telefonu

© konsultacjestudenckie 2022

 

 

ikona logo
Ikona słuchawka

+48 695-199-222

Zakończenie każdej pracy dyplomowej jest zwieńczeniem całego tekstu, dlatego właśnie jest tak istotne. Każde zakończenie powinno:

Jak napisać dobre zakończenie pracy licencjackiej?

11 maja 2022
Portret
młodzi ludzie

- zajmować od 1,5 do 4 stron
zawierać przypomnienie tematu (kilka zdań o czym była praca)
- wyjaśniać, jakie informacje udało się zebrać podczas omawiania tematu i realizacji badań
wyjaśniać, których założeń nie udało się zrealizować
- wspominać o osobach, grupach, które przyczyniły się postania pracy, wzięły udział w badaniach
- przypominać o hipotezach postawionych w pracy
-informować, które hipotezy zostały potwierdzone, ale które nie i dlaczego
- informować o najważniejszych etapach i wynikach badań
- przedstawiać ogólne informacje,
być napisany bezosobowo,
- zawierać wyłącznie przydatne informacje, bez subiektywnych czy emocjonalnych wypowiedzi autora
powinien odnosić się tylko do treści zawartej w pracy, a nie na przykładach innych badań czy opracowań naukowych.

W skrócie, zakończenie pracy dyplomowej powinno zawierać:
Cel pracy:


- Podsumowanie części teoretycznej
- Opis wyników
- Wnioski z przeprowadzonych badań
- Pytania i hipotezy badawcze – potwierdzenie lub ich obalenie

W zakończeniu powinno się podsumować rozdziały teoretyczne pracy. Najlepiej opisać każdy rozdział w 3-4 zdaniach. Odnosząc się do autorytetów cytujących w swojej dziedzinie nauki, wymienić główne teorie dotyczące tematu swojej pracy. Wnioski należy wyciągać jeden po drugim.
Jak napisać wnioski?
Większość zakończenia zajmuje konkluzja. Co to właściwie oznacza i jak ją właściwie tworzyć? Zakończenie pracy licencjackiej, magisterskiej czy każdej innej pracy dyplomowej to nic innego jak opis wyników przeprowadzonych badań oraz ich wpływu i związku z poruszanym tematem. Zacznij pisać, wspominając o zastosowanych metodach badawczych i wracając do pytań i hipotez badawczych napisz, czy badania je potwierdzają, czy odrzucają. Zastanów się, co pokazują twoje odkrycia i jak odnoszą się do tematu pracy. Poniższe pytania mogą ci pomóc:
Czy Twoje wyniki stoją w zgodzie z przytaczanymi teoriami?
Co uzyskana wiedza wnosi w życie danej społeczności?
Czy można zaproponować dalsze głębsze badania?
Czy można stworzyć pomysły rozwiązań wykazanych problemów?
Czy Twoje badania ukazują w pełni dany problem czy może mają jakieś słabe strony, na przykład subiektywna opinia badanych.
Należy jednak pamiętać, że zakończenia prac inżynierskich, a także wszelkich innych prac dyplomowych, muszą być zwięzłe i na temat. Ważne jest również, aby segmenty tematyczne pracy były zarówno dobrze ustrukturyzowane, jak i ustrukturyzowane, aby były atrakcyjne dla odbiorcy. Należy jednak pamiętać, że zakończenie rozprawy – licencjackie, inżynierskie lub magisterskie - nie może przybrać formy podsumowania całej pracy. Ta część pracy powinna po prostu podkreślić jej najważniejsze punkty.

 

Czy ten wpis był pomocny?