Streszczenie jest wizytówką pracy. Choć pozornie wydaje się proste do przygotowania, warto poświęcić mu więcej uwagi, by stworzyć pełną i czytelną charakterystykę podjętego tematu. Umieszczony na początku pracy, będzie pierwszą rzeczą, od której zaczyna się lekturę.

Elementy składowe streszczenia 


Streszczenie pracy licencjackiej lub magisterskiej powinno składać się z kilku podstawowych elementów. Ważna jest tutaj nie tylko treść, ale też ich kolejność. Warto zachować porządek przy pisaniu streszczenia. Na początku należy wskazać temat pracy oraz najważniejsze informacje na temat samej pracy i jej założeń. Następnie przytacza się cel pracy dyplomowej, jej zakres i kluczowe tezy oraz przedmiot i problematykę pracy magisterskiej czy licencjackiej. W streszczeniu niezbędne jest wskazanie struktury pracy, przyjętych metod badawczych i informacji na temat literatury oraz kluczowych wniosków wynikających z przeprowadzonych badań własnych. Streszczenie to także wskazanie słów kluczowych, które pomagają doprecyzować temat. Na koniec (jeśli uczelnia tego wymaga) należy przetłumaczyć streszczenie na język angielski. 

Długość streszczenia 

Każda uczelnia posiada własne wytyczne dotyczącego technicznych aspektów przygotowania streszczenia. W wytycznych publikowanych przez uczelnię znaleźć można informacje na temat czcionki, zasad formatowania, słów kluczowych oraz struktury tekstu, a także konieczności tłumaczenia na język angielski. W wytycznych uwzględnia się także długość streszczenia pracy licencjackiej lub magisterskiej. Najczęściej wartość tę podaje się w znakach (do 1500 znaków) lub w stronach (0,5-1 strona). Niezależnie od wytycznych należy pamiętać, że streszczenie nie jest przedłużeniem pracy dyplomowej. Nie należy poruszać w nim nowych wątków i rozbudowywać już istniejących. 

Cechy wyróżniające streszczenie pracy magisterskiej i licencjackiej 

Dobre streszczenie powinno dotyczyć kluczowych fragmentów pracy. To kwintesencja tekstu naukowego. Dlatego też musi być krótkie, zwięzłe, a przede wszystkim rzeczowe i ułożone w odpowiedniej, chronologicznej kolejności. Nie należy wprowadzać niepotrzebnego chaosu. Należy go przygotować prostym i zrozumiałym językiem, przy wykorzystaniu prostych zdań. Czytelnik bez trudu powinien móc określić: cel, przedmiot pracy oraz najważniejsze wnioski. Musi być przygotowane w taki sposób, by nawet laik mógł zrozumieć o czym traktuje przygotowana praca. W streszczeniu nie powinno uwzględniać się własnych przemyśleń czy dygresji. 
 

01 stycznia 2023

Jak zrobić streszczenie do pracy? 

Streszczenie jest nieodłącznym elementem każdej pracy magisterskiej i licencjackiej. Daje możliwość zapoznania się z celem pracy i najważniejszymi wnioskami wynikającymi z podjętego tematu. Powinno nie tylko zainteresować czytelnika, ale dać mu obraz całości.

+48695199222

Ikona słuchawka
ikona logo

 

 

© konsultacjestudenckie 2022

ikona telefonu
ikona poczty email

Emilia Krupa

      +48695199222
 

 

Emilia Krupa 
61-522 Poznań 
Kosińskiego 27
NIP: 7831849032

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
ikona Faceebook