© konsultacjestudenckie 2022

ikona telefonu
ikona poczty email

Emilia Krupa

      +48695199222
 

 

Emilia Krupa 
61-522 Poznań 
Kosińskiego 27
NIP: 7831849032

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
ikona Faceebook

1. Oferta

Udzielamy konsultacji z zakresu przygotowania prac na stopnie: licencjat, magister. W naszej ofercie znajdują się również konsultacje z zakresu prac dyplomowych, zaliczeniowych, prezentacji multimedialnych. Konsultacje polegają na pomocy w redagowaniu prac.

2. Zapytanie

Zapytanie należy składać przez formularz zapytaniowy umieszczony na stronie www.konsultacje-studenckie.pl lub bezpośrednio na mail redakcja@konsultacje-studenckie.pl

3. Zamówienie

Zamówienie składane jest drogą mailową. Materiał jest przygotowywany w standardzie czcionka 12 pkt, interlinia 1,5. Inne standardy przygotowania zamówienia należy zgłosić w trakcie wyceny i ustalania warunków. Nie zgłoszenie informacji jest równoznaczne z przygotowaniem materiału w standardach serwisu. Zamówienia realizowane są  według indywidualnych ustaleń z Klientem. Zadatek wpłacony na poczet zamówienia nie podlega zwrotowi.

4. Umowa

Z każdym klientem na jego życzenie podpisujemy umowę. Podpisanie umowy nie jest wymogiem. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje 14-to dniowe prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia  jest rzecz, stworzona według specyfikacji Zamawiającego i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

5. Reklamacja

Klient może złożyć reklamację w ciągu 14 dni, w którym uzyskał konsultację naukową. Po tym terminie reklamacje nie będą brane pod uwagę.

6. Korekta

a) Klient ma prawo zgłoszenia korekty do otrzymanego materiału w ciągu 30 dni od otrzymania materiału. Korekty nanoszone są w ciągu 21 dni roboczych od zgłoszenia przez Klienta ewentualnych uwag. Korekty Klient zgłasza wyłącznie drogą mailową. 

b) Za wprowadzenie znaczących zmian w tekście, a w szczególności za dopisanie nowego tekstu, który będzie zwiększał wcześniej ustaloną objętość materiału a także za zmiany planu bądź treści materiałów do wcześniej zaakceptowanego planu, bądź zmiany przy badaniach do wcześniej zaakceptowanej i zatwierdzonej metodologii, pobierane są dodatkowe opłaty. Korekty w trybie ekspresowym są dodatkowo płatne.

c) Wymogi techniczne będą realizowane, pod warunkiem dosłania ich przez Klienta przed rozpoczęcie pisania tekstu.

7. Cena

Cena udzielanych konsultacji jest adekwatna do włożone wysiłku w jej przygotowanie. Jednakże każda pomoc wymaga indywidualnego podejścia i wyceny. Dlatego prosimy o skorzystanie z formularza zapytań, a w ciągu 15 minut prześlemy ofertę cenową.

8. Prawo

Zgodnie z regulaminem Google AdWords zapewniamy, że nasza firma działa legalnie i postępuje zgodnie z zasadami obowiązującego prawa i powyższym regulaminem. Konsultacje przez nas udzielane mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK. Materiały przez nas przygotowane są wzorcem i na Kliencie spoczywa odpowiedzialność wykorzystania ich zgodnie z prawem.
 

Konsultacje edukacyjne udzielane przez nasz serwis mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK"

 

 

 

Zasady współpracy

+48695199222

Ikona słuchawka
ikona logo

 

 

ludzie w biurze