Pilnuj objętości
Najczęściej każdy rozdział składa się z trzech podrozdziałów. Jednak najważniejsza jest symetria. Bez
względu na liczbę rozdziałów i podrozdziałów, warto pamiętać, by każdy rozdział składał się z podobnej liczby punktów i miało zbliżoną ilość stron. Dlatego też planując konspekt warto zweryfikować czy dane zagadnienie da się opisać w zakładanej ilości stron lub czy cały rozdział będzie miał podobną objętość. Choć nikt nie będzie tego liczył to przy planowaniu treści warto o tym pamiętać. Łatwiej też będzie później kontrolować objętość pracy, która również ma znaczenie.

Na co zwrócić uwagę?

Przygotowując konspekt warto przede wszystkim dokładnie osadzić go w temacie pracy. Nie powinien składać się wyłącznie z ogólników czy samej teorii. Powinien też maksymalnie doprecyzować temat i poruszać każde zagadnienie, które w danym przypadku jest niezbędne. Jeśli na etapie planowania konspektu pominie się pewne istotne kwestie, istnieje ryzyko, że nie będzie można do nich wrócić. Pisząc plan pracy warto też zweryfikować czy temat każdego z rozdziałów i podrozdziałów nie jest zbyt obszerny i nie stanowi problemu dla piszącego. Dobrze opracowany konspekt powinien zachować właściwą strukturę. Musi odnosić się do konkretnego tematu, obejmować wszystkie – najważniejsze zagadnienia. Przede wszystkim jednak powinien być pomocą przy szczegółowym opracowaniu tekstu. Warto więc poświęcić mu więcej uwagi, by nie stał się kulą u nogi autora pracy.

Zachowaj strukturę
Niezależnie od wybranego tematu, konspekt pracy zawsze składa się z tych samych elementów. Każdorazowo konspekt musi składać się ze streszczenia, wstępu

i zakończenia oraz bibliografii. Każda praca licencjacka to najczęściej trzy rozdziały, choć często pojawia się czwarty, w którym wskazuje się najważniejsze założenia metodologiczne (dominuje w pracach magisterskich, ale nie tylko). Przyjęło się, że pierwszy rozdział to najczęściej omówienie teorii dotyczącej zagadnienia poruszanego

w pracy. Tutaj przedstawia się najważniejsze definicje

i przedstawia ogólne informacje powiązane z tematem.
W drugim rozdziale zwykle prezentuje się dane na temat konkretnego zagadnienia (np. charakterystyka miasta, firmy, instytucji czy też książki, filmu itp. – w zależności od wybranego tematu). Tutaj jest miejsce również na przedstawienie danych statystycznych. Jeśli temat odnosi się do kwestii społecznych lub porusza szerszy kontekst, tutaj jest miejsce na doprecyzowanie. Tutaj omawia się zagadnienia, które zawężają temat pracy

i uszczegóławiają omawiane zagadnienia. Rozdział trzeci to omówienie wyników badań własnych. Polega on na samodzielniej analizie omawianego zjawiska, przytoczenie rezultatów badań ankietowych czy wywiadów. W rozdziale tym powinny pojawić się też wnioski, ale i rekomendacje (jeśli temat tego wymaga). Każdorazowo jednak, dokładną strukturę przedstawia promotor. Układ rozdziałów czy też ich podział może być odmienny dla każdej uczelni. Nie ma jednego, uniwersalnego systemu, który można stosować. Choć ten wskazany powyżej to model najczęściej spotykany. Warto jednak zweryfikować to z promotorem lub sprawdzić w wytycznych publikowanych przez uczelnię.

11 czerwca 2024

Jak przygotować konspekt pracy dyplomowej?

Kluczem do dobrej pracy dyplomowej jest nie tylko ciekawy temat i duża ilość materiałów.
Najważniejszy jest konspekt. To dzięki niemu pisanie staje się łatwiejsze, pilnuje się porządku i unika
bałaganu.

+48695199222

Ikona słuchawka
ikona logo

 

 

© konsultacjestudenckie 2022

ikona telefonu
ikona poczty email

Emilia Krupa

      +48695199222
 

 

Emilia Krupa 
61-522 Poznań 
Kosińskiego 27
NIP: 7831849032

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
ikona Faceebook