Praca licencjacka to pierwsza samodzielna analiza naukowa, która jest wynikiem badań studenta. Osoba pisząca pracę dyplomową wybiera temat zbieżny ze studiowanym kierunkiem, a następnie pogłębia go, korzystając z dostępnej literatury. Celem jest przedstawienie problemu oraz próba jego rozwiązania w szerszym kontekście.

 

Praca licencjacka od strony merytorycznej — co powinna zawierać?

 

Najważniejszą kwestią, wokół której skupia się cała praca, jest określenie problemu badawczego oraz osadzenie go w tematyce pracy. Zakres tematyczny zazwyczaj formułowany jest na podstawie kierunku lub specjalności (oczywiście we współpracy studenta z promotorem). Następnie kluczowe jest rozpatrzenie problemu w literaturze przedmiotu. Przywoływani są naukowcy, którzy poruszali podobny temat lub zakres tematyczny w swoich publikacjach. Osoba pisząca pracę licencjacką określa, z jakiej perspektywy podchodzili oni do danego problemu i co zdołali ustalić. Kolejnymi etapami są określenie przedmiotu badawczego oraz zastosowanie konkretnego podejścia do jego rozwiązania. W efekcie prowadzi to do sformułowania wniosków na wskazany temat.

W praktyce istnieją spore różnice, jeśli chodzi o wymaganą liczbę stron. W przypadku kierunków technicznych dopuszczalne są zwięzłe formy, liczące nawet do 50 stron. Prace pisane przez studentów na kierunkach humanistycznych, z uwagi na swoją specyfikę, co do zasady powinny być nieco dłuższe, choć nie jest to regułą.

 

Kwestie techniczne — pisanie prac licencjackich z fachową pomocą

 

Wymogi formalne stanowią o formie pracy. Mogą się one nieznacznie różnić, w zależności od uczelni, wydziału czy instytutu. Najczęściej jednak za standard przyjmuje się poniższy schemat:

  • strona tytułowa,

  • spis treści,

  • wstęp,

  • rozdziały i podrozdziały,

  • podsumowanie,

  • wykaz źródeł (bibliografia).

Wstęp jest wizytówką pracy, tzw. analizą w pigułce. Zazwyczaj pisze się go już po zakończeniu pisania całej pracy, aby móc zawrzeć w nim wyłącznie najważniejsze punkty. W tej części należy zwięźle sformułować problem badawczy, cel pracy wraz z uzasadnieniem wyboru tematu. Należy podać również założenia metodyczne oraz krótko streścić problemową zawartość poszczególnych rozdziałów.

Na poziomie licencjatu przyjmuje się, że jeden rozdział należy poświęcić zagadnieniom teoretycznym, w którym wyjaśnione są kluczowe pojęcia z perspektywy danego tematu. Student objaśnia także przyjęte metody analizy. W kolejnych częściach powinna zostać zawarta analiza empiryczna.

Podsumowanie to natomiast wnioski, jakie pojawiły się w wyniku zgłębiania danego tematu. W tym miejscu powinno się odpowiedzieć na pytanie, czy cel pracy został osiągnięty. Wszystkie wyniki powinny zostać wyjaśnione wraz z ich opisem. Z uwagi na fakt, że to pierwsza praca naukowa, warto wskazać kierunki dalszych badań lub zaznaczyć konieczność kontynuowania analizy w szerszym zakresie. Dobrym pomysłem jest na przykład poprowadzenie tematu dalej w pracy magisterskiej czy też doktorskiej, dzięki czemu można wyspecjalizować się w wąskim zakresie.

 

Pisanie prac licencjackich na zamówienie

 

Pomoc przy pisaniu prac licencjackich

 

Zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie pisania prac zaliczeniowych oraz dyplomowych, w tym licencjackich. Oferowane przez nas usługi polegają na kompleksowym planowaniu treści oraz merytorycznym przygotowaniu studenta do obrony. Pomożemy Ci w czytelny, zrozumiały sposób ubrać w słowa wyniki badań i analiz, uporządkować myśli, zachować logiczny sens oraz konstrukcję pracy. Doskonale rozumiemy, jakim wyzwaniem jest pierwsza praca dyplomowa, dlatego możesz liczyć na nasze wsparcie, by móc przedstawić na obronie idealne opracowanie. W ciągu ponad 20 lat działalności mieliśmy do czynienia z szerokim spektrum tematów, kierunków i uczelni, dlatego wiemy, jak pomagać.

 

Pisanie prac licencjackich: pomoc w przygotowaniu idealnego opracowania

 

Naszą najmocniejszą stroną jest stały kontakt mailowy i telefoniczny. Możesz liczyć na wskazówki oraz wsparcie o każdej porze, na bieżąco dyskutując najważniejsze kwestie, jak np. uwagi Twojego promotora. Zdajemy sobie sprawę, że każda uczelnia może mieć nieco inne wymagania co do formy i treści samej pracy, dlatego wykonujemy bezpłatne poprawki. Naszym wspólnym celem jest przygotowanie pracy na najwyższym poziomie, dlatego możesz liczyć na nasze zaangażowanie w Twój sukces.

Zapraszamy do kontaktu — wstępna konsultacja jest bezpłatna!

 

Potrzebujesz pomocy w pisaniu innego rodzaju pracy? Sprawdź również: 

Pomoc w pisaniu prac licencjackich

© konsultacjestudenckie 2022

ikona telefonu
ikona poczty email

Emilia Krupa

      +48695199222
 

 

Emilia Krupa 
61-522 Poznań 
Kosińskiego 27
NIP: 7831849032

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
ikona Faceebook

+48695199222

Ikona słuchawka
ikona logo

 

 

oferta